Oversikt bunadjusteringer

Lurer du på om jeg har erfaring med din type bunad og hvor vanskelig det vil være å justere den. Denne oversikten viser noen av, men ikke alle, justeringene jeg har gjort på forskjellige typer bunader.

Type
bunad
Jobb Antall
timer brukt
Dame
Beltestakk Tilpasning
til ny eier. Sydd ut i livet, tatt ned i skulder.
6,5
Beltestakk Gjøre
stakken kortere (3t), gjøre forkle kortere (2 t), flytte hekter i livet, sy
inn i siden på livet
8
Beltestakk Ta
ut i livet på stakk og liv. Bytte bånd. Sy bånd på skjorte
8
Bergensbunad Bestilt ny linning, tatt ut på liv og
stakk
7,5
Buskerudbunad Tatt inn i livvidde og over brystparti 1,5
Buskerudbunad Tatt ut i livet, forlenget ryggparti. 3
Buskerudbunad Sydd ut i livet på vesten, justert
legg på skjørt tilsvarende, ny hempe til veske.
3,5
Follobunad Tatt ut i livet og brystparti. Flyttet
hekter og sydd på ekstra støler på beltet.
3
Fosen Sy
ut livet i sidesøm, justere søm mellom stakk og liv, flytte hekter på
stakken.
4
Grafferdrakt Justere liv 1,5
Gudbrandsdalsbunad Tatt
ut i livet og brystparti
2,5
Hallingbunad Gjøre skjorte mindre 4,5
Hamarøybunad Forkorte stakken. Feste rynketråder og
linning på nytt.
3,5
Hardangerbunad Justert liv, sprettet liv fra stakken,
justert legg på stakk og sydd linning på nytt, festet stakk til liv, en del
håndsøm.
5
Lierbunad Tatt ut i livet og over bryst. Festet
opplegg som har gått opp
2
Lofotbunad Sy inn skjorte. Stikninger for hånd. 4,5
Løkendrakt Tatt ut i livet og brystparti 3,5
Lundeby bunad Tatt opp lengde på skjørtet. 2,5
Løkendrakt Gjøre kortere i ryggparti, Ta inn
under arm på livet, nytt legg ved bryst, flytte hekter.
8
Nordlandsbunad Sy
ut livet i sidesøm, forlenge linning, legge om folder foran
3,5
Nordlandsbunad  Tilpasning
til ny eier: Korte inn skuldersøm, legge inn liv i siden, lage nytt legg i
livet, legge om folder foran, flytte liv i forhold til stakk, flytte
hekter. 
7
Nordlandsbunad  Sydd
ut i livet og brystparti, bytte linning, flytte sølvhekter
7
Nordlandsbunad  Sy
inn i livet på stakk og liv, gjøre livet kortere, lage hempe til veske,
ekstra prøving.
9
Nordlandsbunad  Tatt
ut i livet og brystparti, flytte hekter, justere lengde i skuldersøm
9
Numedalsbunad Forlenge forkle. Bytte kant foran. 1,5
Numedalsbunad Justere
brystparti og livvidde. Sprette midtje, sprette sidesøm, justere rynketråder,
sy sammen. Noe håndsøm.
2
Numedalsbunad Tatt
ut i liv og brystparti
3,5
Numedalsbunad Tilpasning
til ny eier: Gjøre vesten kortere ved skulder og i livet. Ta inn livvidden.
Gjøre skjorten mindre. Festet sølv på nytt.
12
Ringeriksbunad Justert livet i brystparti og
livvidde. Tatt inn på belte (ikke justert livvidde på stakken).
2,5
Romeriksbunad Sy
ut i brystparti og i livet, forlenge belte, skjøte på linning, skjøte på
foret.
10
Skjælingskleda
Kvinnebunad fra Øvre Numedal
Sy
ut stakk i livet, justere rynketråder og linning, feste seler
3
Skjælingskleda
Kvinnebunad fra Øvre Numedal
Sy
ut liv i siden, forlenge bånd under arm, forlenge linning, justere legg på
stakk, feste seler.
4,5
Skjælingskleda
Kvinnebunad fra Øvre Numedal
Ta
ut livet i siden nede og over bryst.
5
Skjælingskleda
Kvinnebunad fra Øvre Numedal
Ta
ut vesten nede og over bryst, gjøre stakken lengre (3t)
8
Skjælingskleda
Kvinnebunad fra Øvre Numedal
Sy
ut liv på stakk, forlenge linning, forlenge rynketråder, sy på hempe og
seler, bytte bånd på stakk og vest
9,5
Sunnmørsbunad fra Ørsta Tatt ut i livet og brystparti på
livet. Ikke justert stakken.
3
Telemark – Stakk og liv Justert liv og stakk, sydd nytt belte 6
Tinnbunad Tatt ut i livet og brystparti, feste
seler bedre.
4,5
Trønderbunad  Justert vest, byttet grønt bånd, legge
ut stakken, feste hekter på nytt
7
Trønderbunad  Tatt ut i livet på vest og stakk 7,5
Trønderbunad  Justert vest og stakk, skjøtet på
linning
8
Trønderbunad  Tatt ut i livet på vest og stakk.
Feste hekter bedre, tilpasse forkle
9
Trønderbunad  Justering til ny eier: Tatt inn i
livet, justere legg på skjørt, gjøre livet kortere nede og på skulder. Ekstra
prøving og festet hekter i sølv.
11
Vestfoldbunad Tatt ut i livet og brystparti. 8
Vest-Telemark Sy
ut liv i siden, justere rynketråder og legg. Broderi under arm.
4
Vest-Telemark Tatt
ut i livet på stakk og liv, justert belte
8
Vossabunad Montering av ny bunad – sendt fra
Bunadstovo, tilpasning størrelse, sydd sidesøm med maskin, sydd fast liv til
stakk for hånd, sydd fast spenner til belte.
5
Vossabunad Tatt ut belte, tatt ut i livet og
under arm
6
Øst-Telemark Legge
ut liv i siden, skjøte rynketråder, forlenge livet ved å flytte søm nederst
mot stakken, flytte belte, hemper og forkle.
7
Øst-Telemark Tatt
ut i livet og over bryst. Skjøtet på bånd under arm, brodert kant. Forlenget
rynketråd. Skjøtet på linning.
8
Øst-Telemark Tatt
inn under arm og i livet. Flytte hekter på jakke. Korkorte ermer jakke.
10
Herre
Nordlandsbunad Legge ut vest i sidesøm 2
Bytte krage og mansjetter på skjorte 3,5
Numedalsbunad Legge opp bukse 2
Sunnfjordbunad Ta ut i livet på knebukses, flytte
knapper knebukse, justere vest
2,5
Sunnmørsbunad Omsøm til ny eier: Tatt ut i livvidde
vest, gjort smalere på skulder og kortere i erme jakke.
8
Barnebunad
Rondastakk Justere seler ved skulder, legge ut
liv i siden, justere livvidde
1,5
? Tatt ut brystparti og livvidde, tatt
ned lengde
3
Bunadskjorter
  Byttet ut forsterkning på skulder og
innside halslinning
4,5
Numedalsbunad Sydd ny skjorte etter mål fra gammel.
Gjenbruke mansjetter og krage.
9