Bunad

Et plagg for livet og som kan gå i arv…

En bunad er et kvalitetsplagg som er laget for å vare gjennom mange år, ja ofte gjennom flere generasjoner. De fleste av oss endrer størrelse i løpet av livet og det er naturlig at bunaden må justeres en eller flere ganger. Som regel er dette tatt med i betraktning da bunaden ble laget, slik at det f.eks. er lagt inn ekstra stoff som gjør det mulig å legge den ut. Noen er så heldig å arve en bunad, eller får tak i en brukt bunad, og da er det også naturlig at den må tilpasses sin nye eier.

Justering

Jeg har ikke formell utdannelse på bunadsøm, men bruker det jeg kan generelt om søm. Fra 2022 har jeg innledet et samarbeid med Helga Løvlie på Bunadstua i Jondalen og lærer bunadsøm av henne. Det finnes utrolig mange forskjellige bunader i Norge og jeg har erfaring med flere av dem. I løpet av de siste årene har jeg justert mer enn 100 bunader.  Noen ganger er det lett å gjøre en justering, andre ganger mer komplisert. Jeg tar gjerne en titt på din bunad og viser deg hva som kan gjøres med den. 

Montering

Våren 2019 monterte jeg min første Nordlandsbunad fra bunnen av, etter det har jeg montert flere nordlandsbunader. Jeg har også montert Ådalsbunad. Jeg har også kompetanse på å sy noen bunadskjorter. Jeg broderer ikke verken skjorte eller bunad, men om du har en ferdig brodert skjorte eller en skjorte som trenger fornying, så kan jeg kanskje hjelpe deg.

Tidsbruk og pris

Det koster ikke noe for deg at jeg ser på bunaden, men dersom jeg tar oppdraget betaler du 400 kr per time for arbeidet, inkludert MVA.

Mange spør om hvor lang tid det tar å justere bunaden. Det er ikke så enkelt å svare på. Noen ganger er endringen enkel og kan gjøres i løpet av en time eller to, mens større justeringer kan ta lengre tid. Håndsøm tar naturligvis lengre tid enn maskinsøm. Jeg har laget en egen oversikt over noen bunadjusteringer jeg har gjort på ulike bunader og hvor lang tid det tok.

Jeg har vanligvis ikke noe venteliste, det betyr at du kan få bunaden ferdig i løpet av 2-3 uker etter at du har levert den til meg (unntatt ferietid i juli/august og ved høytider, samt i høysesongen mars-mai).

Anbefalinger

søm sitater

For flere referanser på sømarbeid, se referanser søm.